Polityka Prywatności | Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

SzanownyPan Photography Piotr Kłosiński,
ul. Czernika 18/44,
92-544 Łódź
NIP: 7282530993

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt e-mail z Administatorem danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”)

1. Zdjęcia w prywatnych galeriach są niezbędne do wywiązania się z umowy zawartej pomiędzy Piotrem Kłosińskim a klientem. Jeśli chcesz aby, któreś zdjecie zdjęcie zostało usunięte skontkatuj się z Administratorem Danych.

2. Kontaktując się z ze mną pośrednictwerm e-mail przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo, w treści e-maila możesz zawrzeć również inne dane osobowe. W tym przypadku Podstawą prawną przetwarzania danych osobowycjest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.

3. Strona www.szanownypan.com przy użyciu systemu Google Analytics oraz Motomo śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub skontaktować się e-mailowo z Administratorem danych.

4. Logi serwera są to loogi zapisywane i przechowywane są na serwerze zawierające dane takie jak: Twój adres IP, datę, itp. Nie są kojarzone w żaden sposób kojarzonez konkretnymi osobami. Są integralną częścią serwerwa i ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu SzanownyPan Photography Piotr Kłosiński):
– partnerzy handlowi,
– operatorzy pocztowi,
– przewoźnicy,
– partnerzy świadczący usługi techniczne (np. hostingowe).